Kata Indah Islami Tentang Kehidupan

Posted by Berita Terhangat 0 komentar
Kata Indah Islami Tentang Kehidupan - Hidup dalam pandangan Islam merupakan kebermakanaan dalam kualitas secara berkesinambungan dari kehidupan dunia hingga akhirat. Dalam hal ini Islam mengukur kehidupan dari seberapa besar seseorang tersebut telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai manusia hidup dan telah diatur oleh Dienull Islam.

Ada atau tidak adanya seseorang dalam Islam ditakar dengan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh umat dengan kehadiran dirinya. Dalam hal ini Rasul pernah bersabda "Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain" (Alhadis).

Berbagai hal tentang kehidupan diatur secara Indah dalam kehidupan memeluk agama Islam. Dalam hal ini blog Berita Terhangat akan mempublikasikan beberapa diantara kata Indah Islami tentang kehidupan yang secara lengkapnya bisa Anda lihat seperti yang akan dipublikasikan berikut ini:

- Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas (QS.2:212)

- Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat (QS.11:114)

- Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu (QS.2:45)

- Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS.2:277)

- Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman (QS.3:139)

- Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya (QS.6:134)


Itulah beberapa kata indah Islami tentang kehidupan yang dapat dipublikasikan kepada Anda melalui artikel singkat kali ini. Anda juga dapat melihat tulisan terkait di blog Berita Terhangat, yaitu tulisan tentang Kata Mutiara Islam Tentang Kehidupan. Semoga bermanfaat...